Jaar 2001.

Winnaars van de N.K. pupillen te Sexbierum.
V.l.n.r. Steven de Bruin, Hans Wassenaar en Arnold Zijlstra.