Jaar 2001.

N.K. Pupillen te Sexbierum.
De winnaars van V.V.V. Tzummarum luisteren naar de toespraak.
V.l.n.r. Hans Wassenaar, Steven de Bruin en Arnold Zijlstra.