Jaar 2001

N.K. Pupillen te Sexbierum
Finalisten zijn v.l.n.r. de parturen van 2e prijs V.V.V. Sjirk de Wal te Dronrijp, de scheidsrechters Pieter en Lieuwe Brandsma
1ste prijs V.V.V. Tzummarum, Steven de Bruin, Hans Wassenaar en Arnold Zijlstra.