4 juli 2010 Bondswedstrijd voor pupillenjongens Tzummarum.

Stiens met de kaatsers Kevin Jordi Hiemstra en de broertjes Edser en Nanne Rijpstra is in Tzummarum winnaar geworden van de bondswedstrijd voor pupillenjongens.
In de finale werd met 5-3 en 6-2 gewonnen van Hommerts-Jutryp (Jetze Wiersma, Lex Potma en Sander Gerbarndy).
Uit een lijst van 35 parturen was er nog een derde prijs voor de plaatselijke favorieten Harm de Vries, Nick Leistra en Tiede Draijer.
Stiens dat de voorgaande drie afdelingspartijen allemaal had gewonnen had in Kevin Jordi Hiemstra een mannetjesputter die vaak voor de beslissende slagen zorgde.
Raerd en Cornwerd hadden tegen Stiens niet veel in te brengen dat werd in de derde omloop tegen Anjum met het sterke duo Wieger Nutte Visser en Wiebe Dijkstra wel even anders.
Het werd een razend spannende partij die pas op 5-5 en 6-6 in het voordeel van Stiens kon worden beslecht.
In de vierde omloop bleef het succes van Sexbierum-Pietersbierum beperkt tot een spel.
In de halve finale was het tegen Tzummarum wederom alle hens aan dek.
Wederom was het Kevin Jordi Hiemstra die op 5-5 en 6-6 met een zitbal Stiens een ronde verder bracht.
Tzummarum in cijfers:
Eerste omloop: 1. Britsum – 2. Anjum 0-5 4-6; 3. Jorwert – 4. Cornwerd 1-5 4-6; 5. Stiens – 6. Raerd 5-0 6-0; 7. Damwâld – 8. Berltsum 1-5 4-6; 9. Hijum-Finkum – 10. Ried 2-5 6-6; 11. Reduzum – 12. Wommels 5-4 6-4; 13. Baaium – 14. Arum 2-5 6-6; 15. Dronryp – 16. Menaam 5-4 6-6; 17. Franeker – 18. Wytgaard-Wirdum 2-5 4-6; 19. Witmarsum – 20. Hommerts-Jutryp 2-5 6-6; 21. Folsgare – 22. Grou 2-5 2-6; 22. Bitgum – 24. Sint Jacobiparochie 1-5 0-6; 25. Wiuwert- Britswert – 26. Minnertsga 1-5 2-6; 27. Easterein – 28. Tzummarum 0-5 6-6; 29. IJlst – 30. Wergea 2-5 6-6; 31. Niawier/Metslawier – 32. Makkum 2-5 4-6; 33 Sexbierum/Pietersbierum – 34. Ee 5-5 6-6 (Sexbierum-Pietersbierum wint); 35. Ysbrechtum vrij:

Tweede omloop: 35.
Ysbrechtum – 2. Anjum 0-5 0-6; 4. Cornwerd – 5. Stiens 1-5 0-6; 8. Berltsum – 10. Ried 5-5 6-6 ( Ried wint); 11. Reduzum – 14. Arum 1-5 4-6; 15. Dronryp – 18. Wytgaard-Wirdum 5-2 6-2; 20. Hommerts-Jutryp - 22. Grou 5-2 6-0; 24. Sint Jacobiparochie – 26. Minnertsga 0-5 4-6; 28. Tzummarum – 30. Wergea 5-2 6-4; 32. Makkum – 33. Sexbierum- Pietersbierum 4-5 4-6;

Derde omloop:
2. Anjum – 5. Stiens 5-5 6-6 (Stiens wint); 10. Ried – 14. Arum 5-5 6-2; 15. Dronryp – 20. Hommerts-Jutryp 5-5 4-6; 26. Minnertsga – 28. Tzummarum 2-5 4-6; 33. Sexbierum/Pietersbierum vrij;

Vierde omloop:
33. Sexbierum-Pietersbierum – 5. Stiens 2- 5 4-6; 10. Ried – 20. Hommerts-Jutryp 4-5 6-6; 28. Tzummarum vrij:

Halve finale: 28. Tzummarum – 5. Stiens 5-5 6-6 (Stiens wint); 20. Hommerts-Jutryp vrij;

Finale: 20. Hommerts-Jutryp – 5.Stiens 3-5 2-6.