2009.
Op Hemelvaartdag te Tzummarum.
In het perk staan de kaatsers van Heereveen ( blauw -wit), achterin Douwe Groenendijk en voorin Alle Jan Anema en Syberen Gerbens bij de opslag.
Zij kaatsen tegen het partuur van Sint Anna parochie ( zwart- wit).