1975 ca. Marten Dijkstra was jarenlang vaandeldrager bij de vereniging.
Hier staat hij met het oude vaandel op Pinkstermaandag tijdens de Bondswedstrijd ( N.K ) in het Sternse Slotland in Franeker.