2007.
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum e.o. wint de 1ste prijs, zijnde gouden horloges, op de Freulepartij te Wommels.
Na de laatste slag vliegen Steven de Bruin, Arnold Zijlstra en Hans Wassenaar elkaar in de armen.
Coach Pieter Heeringa ( tussen Steven en Arnold) meldt zich eveneens voor de feestvreugde.