2007.
Freulepartij te Wommels.
1ste prijs Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum e.o.
v.l.n.r. Steven de Bruin, Hans Wassenaar, Arnold Zijlstra en trainer-coach Pieter Heeringa.