1956.
Een deel van het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken tijdens de optocht tijdens de Merkedagen.
V.l.n.r. Sjoerd H. Terpstra, Freerk Broekstra, Simon Vellinga, Cornelis J. van der Laan.
Publiek tussen Vellinga en van der Laan is Sjoerd de Jong en rechts Klaas P. Bonnema.
Het jongentje rechts is Emile L. Vogels.