1987.
N.K. Schooljongens te Easterlittens.
1ste prijs Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum.
v.l.n.r.Reinoud Monsma, Willem L. Heeringa en Peter Zuidema. Scheidrechters zijn Simon S. Talsma en Gerrit de Jong.
2e prijs Jan Bogtstra Franeker met Richard van Wier, Edward Tichelaar en Gerwin de Boer.