1992.

Jongensbond N.K. te Beetgum. Het 4e jaar in aaneen dat V.V.V. Tzummarum finalist is geworden op deze N.K. wedstrijd.
v.l.n.r. 1ste prijs het partuur van Hallum met F. van der Mei, P van Tuinen en F. Meirink en de 2e prijs voor V.V.V. Tzummarum met Ronald Schat, Sjoerd H. Faber en Durk J. Telenga.