1991

De winnaars van de P.C. te Franeker.
V.l.n.r. Rinse Bleeker Tzummarum, Erik Seerden ( K) en Thomas van der Meer.