1992.

Jongensbond N.K. te Beetgum.
v.l.n.r. Het partuur van Witmarsum dat de 2e prijs won, scheidsrechter Herre Hof te Franeker en het partuur van V.V.V. Tzummarum dat de 1ste prijs won; Reinoud Monsma, Simon Broekstra en Peter Zuidema.