Jong Nederland 1987, winnaar Groningen.
v.l.n.r. Gerrit Jan Westerveld, Gerben Okkinga, Cathrinus Gerbrandij en scheidsrechter Rinse Bruining.
2e prijs VVV Tzummarum met Kees Vegelin, Rinse Bleeker en Age Sicco Dijkstra.
Gehurkt: scheidsrechters Nollie van Wier, Jan Metselaar en Jaap Adema.