Jaar 1968.
Internationale Jubileumwedstrijd te Sint Jacobiparochie op16 juni 1968.
De Belgen speelden o.a. mee in de wedstrijd met de Friese parturen en speelden ook een wedstrijd Jeu de Pelote.

Op de foto v.l.n.r. staande; onbekende Belg, Roger Ballinkx Belgische hoofdbestuurder, Scheidsrechter Piet Kuipers uit Bitgummole, Sjoerd Heeringa Tzummarum, Johan Halbesma Harlingen en Pier de Groot Burgum, onbekende Belgische official.
Het partuur Belgen bestond hier uit; Léon Cassaert, José Letroye, René Deshislage.