Jaar 1968 Schooljongens Bond te Oosterlittens.
Staand v.l.n.r. Scheidsrechter P. Wierda : Tzummarum: Hendrik Talsma, Jetse Heeringa, Tjerk Jensma.
2e prijs.Oosterlittens: Jopie Feenstra, Romke K. Toering en Hielke Broersma 4e prijs. Scheidsrechter Sape de Haan.
Knielend: Berlikum: Evert van Schepen, Evert Siderius en Geert Schiphof 1e prijs. Witmarsum: Johannes Adema, Piet Tolsma en Gosse Huisman 3e prijs.
lsh