In juni 1984 winnen de Jongens van V.V.V. Tzummarum de 2e prijs op Jongensbond ( N.K.) te Beetgum.
Staande van links naar rechts Willem Tjerk Heeringa, Rinze Bleeker en Feitse Samme Talsma.
Daarnaast en achter v.l.n.r. de scheidsrechters Atte Keizer, Henk Hellinga en Durk Houtsma.
Gehurkt het partuur van Arum met geheel rechts Gerben Okkinga en Johan van IJs die de 1st prijs wonnen.

lsh