Winnaars Dames PC te Weidum uit Tzummarum.
Jaar 1990 Jellie van der Zee te Tzummarum, won toen met Grietsje de Haan te Franeker en Jokelyn Tienstra te Sint Annaparochie ( Koningin)

lsh