Pieter Vogels wint zaterdag uitnodigingswedstrijd voor eersteklassers in Franeker.

Zondag 02 augustus 2009 15:21
Pieter Vogels uit Firdgum, Michel van der Veen uit Franeker en Peter de Boer uit Leeuwarden zijn in Franeker winnaar geworden van de uitnodigingswedstrijd voor eersteklassers.
Vlnr: Michel van der Veen, Peter de Boer en Pieter Vogels
In de finale bleef het partuur van Hendrik Tolsma uit Goutum, Marten Faber uit Easterein en Frederik van der Meij uit Berlikum op een spel staan.
Op 5-2 en 6-4 viel de laatste slag. De kleine premie was voor Pieter van Althuis uit Peins, Gerrit Meijer uit Hurdegaryp en Rudolf Soepboer uit Holwerd.