16 juli 2009.

Tzummarum met de kaatsers Willem Heeringa, Oane Veldman en Robert de Bruin hebben zondag in Wier met overmacht de traditionele afdelingswedstrijd voor jongens op hun naam geschreven.

Vlnr: begeleider Pieter Heeringa, Willem Heeringa, Robert de Bruin en Oane Veldman.

In een zeer éénzijdige finale werd OKK uit Beetgum met Jorren Westra,Tjisse Steenstra en Remco van der Vlugt met 5-0 en 6-6 aan de kant gezet.
Derde prijzen waren er voor het tweemanschap uit Berlikum (Pieter M. Vrij en Jelmer Westra) en voor Sint Annaparochie dat uitkwam met Jordy Miedema, Sjoerd de Jong en Krijn Hiemstra.
Berlikum kreeg met 5-1 en 6-4 van Tzummarum en Sint Annaparochie verslikte zich in het taaie Beetgum) 5-5 en 6-4).