Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum e.O.

2009.
Hemelvaartsdag Hoofdklasse afdeling parturen te Tzummarum.
Op de foto: twee spelers van V.V.V. Tzummarum; links Steven de Bruin en rechts Hans Wassenaar.