2009.

Huldiging in het Wapen van Barradeel te Tzummarum.
Staande v.l.n.r. Theunis Vrij, Johannes Broekstra en Pier Sinnema, de winnaars van 1967.
Gehurkt; Steven de Bruin, Hans Wassenaar en Arnold Zijlstra, de winnaars in 2009 van de Jong Nederland partij - N.K. voor junioren.