Schoolkampioenschap 1973 op Sonneborgh te Leeuwarden.
1ste prijs M.J.Tamsmaskoalle Tzummarum.
Boven v.l.n.r. Pieter Heeringa,Egbert Jensma en Theun Sinnema.
Daarnaast K.N.K.B.Scheidsrechter Edzer de Boer.
Onder de 2e prijswinnaars van de O.B.S.te Menaldum.
Pieter Heeringa besliste de finale op 5-5 en 6-6 met een zitbal.