1972
M.J. Tamsmaskoalle Tzummarum wint het Provinciaal Kampioenschap kaatsen voor scholen in de categorie jongens.
V.l.n.r.: Lieuwe de Jong, Douwe A. Hoekstra en Anske Zwalua.
Rechts de jongens van Wommels die de 2e prijs wonnen.