Combinatiewedstrijd met Firdgum.

Nieuw in 1946 is de combinatiewedstrijd van Firdgum en VVV.
Deze wordt gewonnen door Sjoerd Sammes Talsma, Engbert Sijbesma en Jelte van der Zee.
Jan van der Laan slaat de bal het verste boven.
Willem Heeringa daarentegen de meeste.

In 1947 heeft Marten Dijkstra het wel gezien als vaandeldrager.
Dat is niet zo verwonderlijk.
Het is een zwaar baantje.
Het bestuur wil Dijkstra echter niet kwijt.
Hij krijgt zeven gulden vergoeding aangeboden voor zijn noeste werk als vaandeldrager.
De familie Dijkstra vindt dat op zich te gortig en stelt zich tevreden met vijf gulden.

In 1948 doet de christelijke oranjevereniging een verzoek om samen te werken met de VVV bij de festiviteiten rond het 50-jarig regeringsjubileum van HKH. Koningin Wilhelmina.
Voor deze feestelijkheden wordt een commissie samengesteld.

1949. Opvallende discussie is de mogelijk geachte samenwerking met de Christelijke Friese Kaatsbond die de KNKB voor ogen staat.

Dat betekent dat leden van de CFK uit Tzummarum van Set Troch ook het verzoek kunnen doen om mee te doen aan ledenpartijen of aan de Barradeelpartij. VVV is wel genegen tot samenwerking.