De wedstrijd op 19 juni 1855, waarvan de lijst met 12 parturen aanwezig is werd uitgesteld i.v.m.weersomstandigheden.
De wedstrijd werd nu vastgesteld op 26 juni 1855, nu met 9 parturen.

De uitslag was:
1e Jan K.Boorsma Tzummarum
Evert K.Boorsma. Tzummarum
Willem K.Boorsma Tzummarum

2e Folkert H.Kiestra Berlikum
Gerrit P.de Jong Berlikum
Sijmen E. de Haan Berlikum

De wedstrijd op 29 augustus 1857.

De uitslag was:
1e Evert K.Boorsma Tzummarum
Jan K.Boorsma Tzummarum
Willem K.Boorsma Tzummarum

2e Johannes F.Felkers Winsum
Pieter F.Felkers Winsum
Frans F.Felkers Winsum