Een foto van het gezin van de zevenvoudig P.C winnaar Klaas Willems Boorsma geboren in 1849 te Tzummarum en overleden in 1932 te Zweins, genomen omstreeks 1900.
Er zijn dan al 3 kinderen jong overleden.
Boven v.l.n.r.: dochter Anna geb. 1880, zoon Jan geb. 1882, vrouw Franske geb. 1846, zoon Simen geb.1878, dochter Sjoukje geb. 1886.
Onder v.l.n.r.: broer Sipke geb. 1852, zoon Sipke geb.1892, Klaas Willems Boorsma geb. 1849.
Bron: Sjoerdtje Boorsma.