Uitslag PC 1942.

1e J.Rodenhuis (koning) Huins.
F de Jager Harlingen.
F.Helfrich Harlingen.

2e K. Falkena Bolsward.
L. Vogels Tzummarum.
L. Heeringa Holwerd.

3e Joh. Brandsma Sexbierun/Pietersbierum.
P. Hoekstra Sexbierum/Pietersbierum.
J. Hoekstra Sexbierum/Pietersbierum.

1940-1950 Prijswinnaars “Grote Wedstrijd” Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum.
1940 Geen wedstrijd i.v.m. oorlog.
1941 1e J..d.Zee, M.Hiemstra, K.Jouwersma. Jongenswedstrijd (Hemelvaartsdag).
1942 1e Leeuwarden, 2e Arum, 3e Weidum, 4e Harlingen. afd. (Hemelvaartsdag).
1943 Geen wedstrijd i.v.m. oorlog.
1944 Geen wedstrijd i.v.m. oorlog.
1945 Geen wedstrijd i.v.m. oorlog.
1946 1e Leeuwarden, 2e Sexbierum, 3e Wier, 4e Beetgum afd. ( Hemelvaartsdag).
1947 1e J.Rodenhuis, A.Yntema, Joh.Zijlstra uitnodigingswedstrijd (Augustus).
1948 1e Leeuwarden, 2e Harlingen, 3e Wijnaldum, 4e Franeker afd. (Hemelvaartsdag).
1949 Geen wedstrijd.