Huldiging in het Wapen van Barradeel te Tzummarum van het Jongenspartuur dat dit jaar zowel het N.K. voor Jongens als de Freulepartij hebben gewonnen.
v.l.n.r. Steven de Bruin, Hans Wassenaar en Arnold Zijlstra.