Foto uit de jaren twintig met een draaimolen in de oude keatsgreide nu (De Buffer), duidelijk zichtbaar zijn de zitbanken, bestaande uit schammels en planken, in 1919 zijn hiervoor aandelen f.2,50 uitgegeven,ook voor meer materialen.

In 1919 bestaat de Vereniging voor Volksvermaken in Tzummarum en omstreken 40 jaar.
De secretaris, Emile Vogels, meldt dat er buiten de grote partij op Hemelvaartsdag twee dagen feest wordt gehouden .
De verkoop van aandelen voor leden wordt ingesteld.
Elk lid kan een aandeel kopen van 2,50 gulden.
Kosten noch moeite worden gespaard in dit heugelijke jaar.
Zo wordt er een tribune uit Franeker gehuurd.
Liefst 2000 bezoekers komen naar Tzummarum, een absoluut record volgens Vogels.
Het trio uit Witmarsum met Hendrik Lemstra, Rein Zaagemans en Sijtse Kooistra wint.
Jan de Vries uit Harlingen had de meeste bovenslagen achter zijn naam, waar een speciale prijs voor ingesteld werd.
Jan Reitsma uit Pingjum werd als beste opslager gerd.
De vereniging telt na dit bijzondere succesjaar 222 leden.