Johannes Brandsma.

De ongekroonde P.C. Koning, in 1980 aan de opslag op de Hemelvaartsdag wedstrijd te Tzummarum.
Brandsma won deze klassieker 6 maal voor de afdeling De Twa Doarpen te Sexbierum- Pietersbierum.