Op 16 augustus 1987.
winnen v.l.n.r. Sake Porte te Vrouwenparochie, Johan Hiemstra te Sint Annaparochie en opslager Pieter Heeringa te Tzummarum de 1ste prijs,zijnde fietsen, op de 1e klas vrije formatiewedstrijd te Dronrijp.

lsh