1991 Bord met winnaars van de Freulepartij te Wommels.
In de jaren 1961 en 1990 staat Tsjummearum als winnaar genoteerd.