2002.

Provinciaal kampioenschap kaatsen voor basisscholen in Friesland.
De 1ste prijs voor de M.J. Tamsmaskoalle te Tzummarum; Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Oane Veldman.