2001.

De winnaars van de Pupillenbond ( N.K.) te Sexbierum.
v..l.n.r. Coach Peter Zuidema, Arnold Zijlstra, Steven de Bruin, Hans Wassenaar en voorzitter Gerrit Monsma.
Op de achtergrond het hoofdbestuurslid van de K.N.K.B. de heer Emile Vogels.