1999.

De winnaars van de Pupillenbond ( N.K) in de koets van Jan Anema.
v.l.n.r.; Sietse de Vries, Gerrit Zijlstra, Leo Vogels, Lieuwe S. Heeringa coach en met de hoed Jan Anema.