1999.
Winnaars van de Schooljongens bond ( N.K.) te Stiens.
v.l.n.r.; Pieter Vogels, Sietse de Vries en Leo Vogels.
Achtergrond de leden van het H.B van de K.N.K.B. Voorzitter Sake Saakstra en bestuurslid Emile Vogels de heit van Leo en Pieter.