1996.
Winnaars van de Pupillenbond ( N.K.) te Minnertsga.
V.l.n.r.; Leo Vogels, Sietse de Vries en Gerrit Zijlstra.
Op de achtergrond de heer Johannes Westra voorzitter van de K.N.K.B.