13 mei 2000.
Hans Fongers won 1ste prijs op de schooljongens afdelingswedstrijd te Minnertsga met Pieter Vogels en Pieter de Jong.