Tjitte Bonnema in 1994 als uitslager in actie voor de Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.