Rinse Bleeker de atletisch gebouwde voorinse in actie tijdens de P.C. te Franeker.
Hij won deze wedstrijd 4 maal en wel in de jaren 1991, 1992 Koning, 1993 met Erik Seerden en Thomas van der Meer en in 1997 met Pieter van Tuinen Koning en Chris Wassenaar.
In 1992 verhuisde Rinse naar Heerenveen.