1991.
De Jongens parturen van Tzummarum winnen op de zelfde dag de 1ste prijs op de Jongensbond bij de K.N.K.B. en de C.F.K.
Een unieke kaatsprestatie voor het dorp Tzummarum en daarom gezamenlijk op de foto.
V.l.n.r.; voorste rij. Reinoud Monsma, Peter Zuidema, Jochem Mollema, coach Set Troch.
Daar achter; Johannes Broekstra, coach V.V.V., Simon Broekstra, Jan Haakma, Tjitte D. Bonnema en Tjeerd Andringa.