1990 De prijswinnaars van V.V.V.Tzummarum hebben de buit binnen op de Freulepartij te Wommels.
v.l.n.r. Simon Broekstra, Peter Zuidema, Willem L. Heeringa en de coach Lieuwe S. Heeringa.