Finalisten Jong Nederland 1990.
met 1e VVV, Freerk Broekstra, Christiaan de Rijke en Peter Zuidema.
2e Prijs Hardagarijp met Marcel Warrink, Johan Hempenius en Thomas van der Meer.