1990. Laatste slag in de finale op de stand 5-5- en 6-6 tijdens het ( N.K. junioren) de Jong Nederlandpartij.
Tzummarum keert de bal voor de kaats en wint de eerste prijs.
v.l.n.r.; Freerk Broekstra op de rug gelegen, Marcel Warrink Hurdegaryp en de al juichende Peter Zuidema.
Verder scheidsrechter Simon S. Talsma en keurmeester Durk Houtsma.