1990 Huldiging in het Wapen van Barradeel van de winnaars Jong Nederland- Jongensbond en de Freulepartij.
v.l.n.r. Simon Broekstra, Willem L. Heeringa, Peter Zuidema, Christiaan de Rijke en Freerk Broekstra.
Voorzitter de heer Emile L. Vogels geeft aan de winnaars een blijvend aandenken.