1990 Senioren heren partuur van de Vereniging voor Volksvermaken.
v.l.n.r. Rinse Bleeker, Christiaan de Rijke en Freerk Broekstra.
Staand de sponsors Wiepie en Piet van Kooten van het Wapen van Barradeel en coach Johannes Broekstra.