1989 Jongens partuur van V.V.V. Tzummarum en nieuwe trainingspakken van sponsor Wotex Interieurverzorging.
v.l.n.r. Willem L. Heeringa, Simon Broekstra en Peter Zuidema.