1988 Wedstrijd 1ste klas vrije formatie Heren senioren.
1e prijs staand v.l.n.r. Lieuwe de Jong en Pieter Heeringa Tzummarum en Piet Zondervan te IJsbrechtum. 2e prijs Gerrit Zagemans Witmarsum, Durk Punter Oosterlittens en Piet Bloembergen Sneek.