1987 Schooljongens winnen in één weekend 2 maal de 1ste prijs in Bolsward en Dronrijp.
V.l.n.r. Willem Lieuwe Heeringa, Peter Zuidema, Reinoud Monsma en coach Lieuwe S. Heeringa.